Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov



1. LASTNIK IN UPRAVLJALEC

S spletno stranjo Galerija Bažato (v nadaljevanju kot »spletna stran«) upravlja podjetje Corpus Artis d. o. o. (v nadaljevanju kot »Trgovec«), Hum 8, 5211 Kojsko, matična številka: 6026630000, davčna številka: SI 47194570.

2. VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov (tj. Corpus Artis d. o. o.) sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletne strani, pridobljene ob registraciji ali prijavi na spletni strani Galerija Bažato, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).
Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav. Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registracijski obrazec: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko in naziv podjetja.
Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

3. PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

Kaj so piškotki in zakaj jih potrebujemo?
Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku. Z njihovo pomočjo si naša spletna stran zapomni uporabnikove želje, nastavitve in izkušnje, s čimer prihranimo čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno.
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Kako uporabljamo piškotke na naši spletni strani?
Piškotki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta in običajno vsebujejo:
- ime piškotka in strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,
- življenjsko dobo piškotka,
- vrednost (edinstveno številko) piškotka.

Piškotke na naši spletni strani uporabljamo za: - izvajanje nakupov in finančnih transakcij v spletni trgovini,
- shranjevanje vaših uporabniških nastavitev, tako da ne prihaja do izbrisa nakupovalne košarice ter da ne zahtevamo ponovnega vnosa e-naslova in gesla,
- spremljanje privolitev, ki ste nam jih zaupali na podlagi tega pravilnika in Splošnih pogojev poslovanja,
- zagotavljanje varnosti, preučevanje in odstranjevanje napak oziroma pomanjkljivosti na naši spletni strani,
- boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani, obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske, tako da vam prednostno prikažemo artikle, ki ste jih že iskali in prikažemo primerljivo ponudbo,
- prepoznavanje naprave, s katere dostopate v spletno trgovino, kar nam omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
- spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani.

Ob registraciji na spletni strani Trgovcu uporabnik da soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Corpus Artis d.o.o.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami brskalnika briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletne strani v polni meri. Brskalniki z osnovnimi nastavitvami največkrat piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz začetne spletne strani.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljalec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljalec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavlčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletne strani Galerija Bažato, popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

5. AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletne strani je avtorsko delo, imetnik avtorskih pravic pa je upravljalec, in kot taka je spletna stran zaščitena s pravicami avtorskega prava, pravicami industrijske lastnine ter/ ali z drugimi pravicami. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Trgovec si pridržuje vse zgoraj omenjene pravice, z izjemo pravic na upodobljenih umetniških delih, ki so lastne njihovim avtorjem in jih Trgovec objavlja z njihovim soglasjem.

Vsakršno reproduciranje, tehnična ali druga obdelava spletne strani ali uporaba materialov, objavljenih na njej (v nespremenjeni in/ali spremenjeni oz. prilagojeni obliki), ni dovoljena brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Trgovca oz. avtorjev umetniških del. V primeru pridobitve takšnega soglasja je reprodukcija vezana na pogoje, opredeljene v soglasju, ter mora v vsakem primeru vsebovati ustrezno navedbo vira ter avtorstva.

6. VELJAVNOST IN SPREMEMBE POLITIKE IN SPLOŠNIH POGOJEV

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov in Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem 5. 11. 2021.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov in Splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo za obiskovalce in uporabnike spletne strani.

Spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji so avtomatično obvezujoči za obiskovalce in uporabnike spletne strani, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to spletno stran, kjer so navedeni Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter Splošni pogoji poslovanja, in preverijo, ali je prišlo do kakšnih sprememb.