Bila je ideja.


Odkar pomnim, smo imeli doma poseben odnos do likovne umetnosti. Vcepil nam ga je moj oče Marjan, ki je bil sicer profesionalni fotograf. Svojo idejo je uresničil v Goriških Brdih z ustanovitvijo Hiše umetnikov Bažato, prostora, namenjenega delu in ustvarjanju umetnikov. Po njegovi mnogo prezgodnji smrti smo se v družini odločili, da z uresničevanjem ideje nadaljujemo tam, kjer jo je oče končal.
 
 
Likovne delavnice, ki so se v Hiši umetnikov Bažato vrstile skozi leta, so mi izostrile okus in odnos do likovne umetnosti. Nastala je nova, še drznejša ideja. Dolgoletna želja po galeriji je pred kratkim postala resničnost.


Za to priložnost se zahvaljujem vsem umetnicam in umetnikom, ki so prihajali v Hišo umetnikov Bažato na Hum in v njej ustvarjali. Brez njih se ideja in želja, povezana z odprtjem galerije, ne bi uresničila. In z njo nov začetek in novi izzivi.

Matjaž Bažato

Galerija BažatoHiša umetnikov Bažato, ki deluje na Humu v Goriških Brdih, odpira prostore Galerije Bažato v prestolnici in bo s svojo prisotnostjo v Severjevem kompleksu Astra bogatila kulturno življenje. Obnova stavbe je zahtevala posebno pozornost, nad katero je strokovno bdel Zavod za varsto kulturne dediščine Slovenije. Stavba je bila zgrajena v 60. letih prejšnjega stoletja in že njena razčlenjena fasada nakazuje ustroj notranjega prostora in konstrukcije, kar je bilo tudi eno izmed oblikovalskih načel enega najpomembnejših arhitektov slovenske povojne arhitekture, Savina Severja (1927-2003).

Z novim začetkom in novo Galerijo Bažato želimo prestavljati dela umetnic in umetnikov skozi njihov ustvarjalni proces, jih avtorsko predstavljati, razčlenjevati in prikazati njihovo specifiko ter osebno dojemanje sveta skozi fuzijo realnega in irealnega z vsemi njihovimi ustvarjalnimi pristopi. S svojo usmeritvijo želimo poudariti prepoznavnost umetniškega potenciala izbranih umetnic in umetnikov, postati središče sodobnih umetniških praks ter s premišljenim, natančnim, hkrati pa ambiciozno zastavljenim programom predstaviti raznoliko, poučno in navdihujoče domače in tuje umetniško področje.
 
 
Program Galerije Bažato sestavlja niz samostojnih, skupinskih, preglednih in tematskih razstav in vključuje produkcije različnih likovnih pristopov, aktualno in v koraku s časom ter odprto interdisciplinarnim medijem. S tem želimo v galeriji omogočiti presečišče sodobne likovne produkcije z dodano vrednostjo, kjer se bo aktivno, inovativno in strokovno predstavljala in trgovala umetnost, za katero stojimo in v katero verjamemo. Hkrati želimo vzpostaviti mostove med umetniki, stroko, zbiralci, ice casino, ljubitelji in zaljubljenci v umetnost, dokazati sposobnost prevrednotenja preteklosti, z reanimacijo njene svežine, in z ustvarjalnim pristopom prihodnosti, ki jo želimo ohraniti neobremenjeno z ideološkimi pogledi v želji uspešnega premoščanja morebitnih ovir pri uresničevanju galerijskega poslanstva.
Izbor umetnic in umetnikov Galerije Bažato ne pomeni le selekcije na osnovi kakovosti, pač pa nudi vpogled v različne produkcije in likovne pristope umetnikov starejše in mlajše generacije, s katerimi galerija sodeluje, jih promovira in z njimi raste ter jih želi popeljati v mednarodni umetniški prostor v obliki sodelovanja z galerijami tako doma kot v svetu in z udeležbami na mednarodnih umetniških sejmih.

Prepričani smo, da v Sloveniji in njeni okolici nastaja dovolj kakovostne in raznolike likovne ustvarjalnosti, ki jo je potrebno podpreti in umestiti v širši kontekst, kar bo vsekakor eden največjih izzivov v prihodnosti galerije.


Nina Jeza
 
16

PRIZNANIH HIŠNIH UMETNIKOV

358

VRHUNSKIH UMETNIŠKIH DEL