parallax background

Program Galerije Bažato sestavlja niz samostojnih, skupinskih, preglednih in tematskih razstav, vključuje produkcije različnih likovnih pristopov, aktualno in v koraku s časom ter odprto interdisciplinarnim medijem.

 
FOTOGRAFSKI RAZSTAVI

Milan Pajk

Paros 2014 - 2021 | →

Jane Štravs & Rone84

JS vs 84 | →

10. 3. 2022 - 30. 4. 2022

JSvs84_pajk

Program Galerije Bažato sestavlja niz samostojnih, skupinskih, preglednih in tematskih razstav, vključuje produkcije različnih likovnih pristopov, aktualno in v koraku s časom ter odprto interdisciplinarnim medijem.

 
FOTOGRAFSKI RAZSTAVI

Milan Pajk

Paros 2014 - 2021 | →

Jane Štravs & Rone84

JS vs 84 | →

10. 3. 2022 - 30. 4. 2022

NOVOSTI

»Dolgoletna želja po galeriji je postala resničnost«.

 • Robert Šimrak
 • Zlatan Vrkljan
 • Nika Zupančič
 • Jane Štravs
 • Milan Pajk
 • Maruša Meglič
 • Mirko Bratuša
 • Herman Gvardjančič
 • Gustav Gnamuš
 • Lujo Vodopivec
 • Ana Sluga
 • Andrej Brumen Čop
 • Uroš Weinberger
 • NINA ČELHAR